Rådgivning i CE-mærkning

Når et produkt, en maskine eller et anlæg er CE-mærket, betyder det, at leverandøren har vurderet sikkerheden og står inde for, at det leverede overholder gældende krav i EU-direktiver og lovgivning på området. Hos SINIS rådgiver vi virksomheder i CE-mærkning.

Hvordan fungerer CE-mærkning?

Producenten skal i forbindelse med vurderingen også udarbejde og samle teknisk dokumentation til et såkaldt teknisk dossier. Dette skal typisk indeholde produktets konstruktion og funktion, risikovurdering, brugsanvisning og en overensstemmelseserklæring. Dokumentationen skal opbevares i 10 år, så myndighederne til enhver tid kan bede om denne. 

Det er dog ikke altid nok, at der er et CE-mærke på det udstyr eller den komponentdel, I køber og monterer, da I nogle gange selv skal ind og foretage en ny CE-mærkning med tilhørende risikovurdering og teknisk dossier. Dette gælder især, hvis der laves ændringer på udstyrets hydrauliske eller elektriske system eller der foretages væsentlige ændringer på en maskine bygget efter 1995. 

Ved sammenbygning af flere maskiner, fx en pumpe og en elektrisk motorventil, der begge klassificeres som maskiner, skal der ligeledes udfærdiges en ny samlet CE-mærkning med de krav, der er på området. 

Ventilations-, varme- og køleanlæg defineres som maskiner, der kan installeres enkeltvis eller i forskellige kombinationer, der så tit styres af et centralt CTS-anlæg. Denne sammenbygning skal CE-mærkes som en samlet enhed, også selvom de enkelte maskiner allerede er CE-mærket. 

Udstyr klassificeret som medicinsk udstyr skal altid være CE-mærket og det gælder uanset om udstyret er nyt eller istandsat, om det er udleveret gratis eller om der er betalt for det. For udstyr i risikoklasse I, kan producenten selv står for CE-mærkningen; øvrigt udstyr skal certificeres af en bemyndiget organisation. Der gælder særlige regler omkring udfærdigelse af teknisk dossier og opbevaring af dokumentation. 

Fordelene for jer ved at samarbejde med SINIS om CE-mærkning.

Få en uforpligtende snak om CE-mærkning

Med os som jeres samarbejdspartner, får I en kvalitetsbevidst partner, der sikrer den røde tråd gennem hele forløbet og sørger for, at I lever op til gældende lovgivning. På den måde kan I bruge tiden på den primære drift.

Michael Porskrog

Diplomingeniør – Lead Auditor