Om os

SINIS er en konsulentvirksomhed, der er beskæftiget med rådgivning og styring af bl.a. kvalitet og arbejdsmiljø indenfor de allerfleste brancher. Vi tilbyder hjælp til at få sat fokus på de værdiskabende tiltag, der samtidig imødekommer krav og ønsker fra medarbejdere, myndigheder og kunder. 

SINIS

Vi kan bl.a. hjælpe med: 

 • Implementering og vedligeholdelse af kvalitets- og miljøledelsessystemer såsom ISO 9001, KLS, RedCERT og ISO 14001 
 • Rådgivning omkring miljø- og bæredygtighed bl.a. i miljøredegørelse, CSR og grøn omstilling 
 • Implementering og vedligeholdelse af GDPR- og IT-sikkerhedssystemer, inkl. datastrømsanalyse, risikovurdering, politikker, procedurer, osv.  
 • Rådgivning om D-mærkning, der er en mærkningsordning for IT- og datasikkerhed 
 • Implementering og vedligeholdelse af arbejdsmiljøsystemer, inkl. APV og kemisk APV. Evt. også byggepladsstyring med PSS, rundering osv.
 • CE-mærkning af produkter, maskiner og anlæg inkl. teknisk dossier, risikovurdering, Overensstemmelseserklæring osv.
 • Afholdelse af kurser i fx L-AUS-arbejde, kontrol af værktøj og udstyr og kvalitetssystemer.
 • Korrekturlæsning og optimering af tekster 
 • Oversættelser: Dansk – Engelsk og Engelsk – Dansk 

 

Da vi har et bredt erfaringsgrundlag, får I en professionel samarbejdspartner til styring og optimering af jeres processer, så I kan koncentrere jer om den primære drift.  

Vi laver værdiskabende tiltag og er dermed med til at sikre jeres fortsatte udvikling og vækst. 

Vi er meget grundige og tilpasser systemerne til virksomheden, så de er så enkle og operative som muligt, men samtidig således at de opfylder standardernes og lovgivningens krav og med fokus på kundeønsker.  

Vi værdsætter vores kunder utrolig meget, de er betingelsen for vores eksistens. Deres udvikling og rentabilitet er målet med alle vores aktiviteter. Og deres tilfredshed er den største motivationsfaktor for vores arbejde. 

Vores kunder er både små og store virksomheder i mange forskellige brancher såsom: 

 • Rådgivende virksomheder som fx arkitekter og rådgivende ingeniørfirmaer
 • Liberale erhverv som fx læger, tandlæger og fysioterapeuter 
 • • Bygge- og håndværksvirksomheder som fx boligselskaber, entreprenører, el-installatører, og VVS-installatører, smede- og tømrervirksomheder
 • Produktionsvirksomheder som fx maskinfabrikker, byggevareproducenter og pharmaproducenter
 • Servicevirksomheder som fx hoteller, restauranter og rengøringsvirksomheder
 • Handelsvirksomheder som fx engrosvirksomheder og biomasseforhandlere

Få en uforpligtende snak om jeres muligheder

Med os som jeres samarbejdspartner, får I en kvalitetsbevidst partner, der sikrer den røde tråd gennem hele forløbet og sørger for, at I lever op til gældende lovgivning. På den måde kan I bruge tiden på den primære drift.

Michael Porskrog

Diplomingeniør – Lead Auditor